• PEDAGOG

     

    ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

    Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi – szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, np.: Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Strażą Miejską i Policją.

    tel. 71 798 68 39 (wewnętrzny 140)

    HARMONOGRAM PRACY:

    poniedziałek 10.00-15.00

    wtorek 9.00-14.00

    środa 10.00 - 15.00

    czwartek 9.00-14.00

    piątek 9.00-13.00

     

     

    PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (GAB. 84, II P.)                   

     

    Oferta pomocy PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 57 we Wrocławiu

     PSYCHOLOG

     

    Psycholog szkolny – mgr Hanna Ziarnowska (gab. 68 I p.)

    Zajmuję się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomagam w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuję z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzę, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

    Zapraszam w godzinach:

    poniedziałek: 12:00-16:00
    wtorek: 10:00-15:00
    środa: 8:30-13:30
    czwartek: 8:00-12:00

    piątek: 11:00-15:00

     

    Kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania: (71) 798 68 39 (wewnętrzny 141) gabinet 68.