• Stołówka

    • OBIADY

     Umowa na korzystanie z obiadów  dla uczniów klasy 0-VIII

     Umowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej dla kadry pedagogicznej

      

     Rozstrzygnięto konkurs na zapytanie ofertowe dotyczące usług cateringowych na wyżywienie dzieci i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 109.

     Spośród kilku firm, które odpowiedziały komisja wybrała firmę XYZ, która zaoferowała najniższą stawkę a mianowicie 9,89 zł brutto.

     Regulamin korzystania ze stołówki

      

     UWAGA RODZICE

     Za obiady płacimy na k-to nr:

     27 1020 2137 0000 9402 0141 4069

     W treści przelewu należy podać np: „wpłata za obiady za m-c IX/2018,
     imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza”.

      

      

      

     O wysokości odpisu za niewykorzystane obiady 

     informacji udziela intendent tel.71/7986839 wew.113.

     Od września 2016 r. naliczane są odsetki za nieterminowe wpłaty.

      

      

     Od 1 października 2013 r. opłaty za obiady dokonujemy na konto

     PKO BP NR 27 1020 2137 0000 9402 0141 4069

     przez Internet , w kasie banku PKO BP przy ul. Grabiszyńskiej 240 /pawilon biało- żółty/ lub w kasie ZOJM/Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich/ przy ul. Namysłowskiej 8.

     Zmiany podyktowane są zaleceniami biura kontroli UM Wrocław.

     Wpłaty dokonujemy tak aby środki pieniężne były widoczne na koncie do 15 dnia każdego miesiąca. Będzie to informacja dla szkół, którzy uczniowie jedzą obiad.

     Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły.