• Zespół psychologiczno-pedagogiczny

        • PEDAGOG

           

          ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

          Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi – szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest uczeń. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, np.: Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Strażą Miejską i Policją.

          tel. 71 798 68 39 (wewnętrzny 140)

            Oferta pomocy PPP Nr 4 ul. Jemiołowa 57 we Wrocławiu

           

           PSYCHOLOG

           

          Psycholog szkolny – mgr Hanna Ziarnowska (gab. 68 I p.)

          Zajmuję się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomagam w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuję z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzę, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

           

          Kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania: (71) 798 68 39 (wewnętrzny 141) gabinet 68.

          Godziny pracy zespołu psychologiczno–pedagogicznego

           

            Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

          Pedagog

          Małgorzata Szewczyk

          8.30 - 12.30 8.00 - 13.00 11.00- 16.00 11.00 - 15.00 9.00 - 13.00
          Psycholog Hanna Ziarnowska 12.00 - 16.00 10.00 - 15.00 8.30 - 13.30 8.00 - 12.00 11.00 - 15.00
          Pedagog Zbigniew Rzempołuch ----------------

          8.00 - 12.00

          Aleja Pracy

           

          10.00 - 15.00

          Alaja Pracy

           

          10.00 - 14.00

          Aleja Pracy

           ------------