•  

    Jadłospis 19-23.11.2018r.

     

    Regulamin korzystania ze stołowki

     

    Umowa na korzystanie ze stołówki szkolnej

    - klasy 1 - 8 i gimnazjum

    - oddział przedszkolny

     

     

    UWAGA RODZICE

    Za obiady płacimy na k-to nr:

    27 1020 2137 0000 9402 0141 4069

    W treści przelewu należy podać np: „wpłata za obiady za m-c IX/2018,
    imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza”.

     

     

     

    O wysokości odpisu za niewykorzystane obiady 

    informacji udziela intendent tel.71/7986839 wew.113.

    Od września 2016 r. naliczane są odsetki za nieterminowe wpłaty.

     

     

    Od 1 października 2013 r. opłaty za obiady dokonujemy na konto

    PKO BP NR 27 1020 2137 0000 9402 0141 4069

    przez Internet , w kasie banku PKO BP przy ul. Grabiszyńskiej 240 /pawilon biało- żółty/ lub w kasie ZOJM/Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich/ przy ul. Namysłowskiej 8.

    Zmiany podyktowane są zaleceniami biura kontroli UM Wrocław.

    Wpłaty dokonujemy tak aby środki pieniężne były widoczne na koncie do 15 dnia każdego miesiąca. Będzie to informacja dla szkół, którzy uczniowie jedzą obiad.

    Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły.